Týdenní vizualizace pro holky

PRO DĚTI S VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI ŘEČI

Kód produktu: 67
Věk:
od 3 let
EAN:
8594181770675
Rok vydání:
2021
Autor:

OBSAH BALENÍ
Magnetická podložka
(Rozměr: 30,6 x 42 cm)
Magnetky:
66 ks
Návod:
CZ

Materiál: Magnetická fólie

Dostupnost zboží: 2 ks
Cena: 500 Kč (pro platbu v CZE)

 

TÝDENNÍ VIZUALIZACE pro děti s vývojovými poruchami řeči:
Je vhodná pro děti s lehčím, nebo středním stupněm vývojových poruch řeči. Podporuje rozvoj časového vnímání. Usnadňuje uvědomění a pojmenování časových jednotek „den, týden, víkend, dnes, včera, zítra, ráno, poledne, večer, dopoledne, odpoledne“. Umožnuje pochopení plynutí času a jeho logických časových posloupností: Začátek – průběh – konec, předtím – teď - potom. Časové vnímání je nutným předstupněm pro rozvoj řeči a tvorby vět. Bez chápání časové posloupnosti nelze osvojit posloupnost verbální, tzn. popis děje a průběhu činnosti. Děti se pomocí vizualizace učí vyjadřovat „CO, KDE, KDY se bude dít. JAK DLOUHO to bude trvat. CO, KDE, KDY se už dělo. ODKDY, DOKDY“. Osvojují si tak snáze slovní zásobu problematických slovních druhů, kterými jsou příslovce a příslovečná určení místa, času a způsobu a gramatiku časování sloves (užití minulého a budoucího času). 

Použití vizualizace je velmi vhodné i u citlivějších dětí se sklonem k úzkosti, které mohou mít sníženou adaptabilitu a hůře, nebo déle se přizpůsobují změnám. S vizualizací získávají přehlednou orientaci v časovém horizontu jednoho týdne a možnost předvídat, co bude. To umožní dítěti adaptovat se, tzn. připravit se na přijetí očekávané události.  S tímto souvisí i další využití vizualizace pro přímý nácvik adaptace na problematické činnosti a situace, kterými mohou být začátek docházky do MŠ, spánek v MŠ, čištění zubů u dětí s přecitlivělostí ústní dutiny a jiné. 

OBSAH BALENÍ: 
Speciální podložka pro vkládání magnetek (rozměr: 30,6 x 42 cm)
Je důležitou součástí vizualizace. Horizontální řazení dnů podporuje vedení očních pohybů zleva doprava – posun o řádek a vytváří tak návyk organizace očních pohybů pro budoucí čtenářské dovednosti. Podložka má zřetelné vyznačení základních denních pilířů - ráno, poledne, večer/noc. Od středového pilíře, kterým je „oběd/poledne“ se následně odvíjí vnímání dvou časových denních úseků „před polednem/dopoledne“ a „po obědě/odpoledne“. Dítě tímto získává vizualizované podpůrné body pro snazší uvědomění a pojmenování částí dne. Celostní vjem „časoprostoru“ podporuje grafické vyobrazení nebe a země s cílem podvědomého prostorového vnímání „nahoře-dole“. Podložku je nutno umístit na magnetický povrch, ledničku, nebo magnetickou tabuli, nejlépe ve výši očí dítěte.
Magnetky v základní sadě (66 Ks)
1) SVÁTKY, SEZÓNA (Mikuláš, pečení vánočního cukroví, Vánoce, vánoční trhy, ohňostroj, Velikonoce, čarodějnice, lyžování, sáňkování, moře, prázdniny, stanování/kemp)
2) RODINNÉ AKTIVITY (narozeniny, výlety: hrad/zámek, do lesa, do města, ZOO, na zmrzlinu, na pouť, na kole, na koloběžce, na bruslích, batoh, výletová svačinka, nákup, bazén, dětské hřiště, budík/vstávání brzo, kino, přesuny: auto, vlak, autobus, letadlo, magnetka „doma“)
3) ZDRAVÍ (lékař dětský, oční, zubní, rehabilitace, logopedie, měření teploty, očkování, léky, hypoterapie)
4) HYGIENA (mytí hlavy, foukání hlavy, stříhání nehtů, stříhání vlasů, vana „velké koupání“)
5) MŠ (divadlo, solná jeskyně, 3x „poo“/odchod z MŠ po obědě, 2x MŠ není)

1x magnetka „dnes“ označující daný den (hranatý usměváček), 3x motivační kulatý usměváček, denní jídla (snídaně 1x, oběd1x, večeře1x, svačina 2x), 2x magnetky prázdné k doplnění individuálního tématu.

ADAPTAČNÍ SADY (lze objednat doplňkově)

 Adaptační magnetky pro nácvik přijetí problematických činností nejsou součástí základní sady týdenní vizualizace.

1) NÁCVIK DOCHÁZKY DO MŠ A SPANÍ V MŠ
2) SADA PRO TERAPII PORUCH ORÁLNÍ SENZITIVITY A ORÁLNÍHO PŘÍJMU
3) NÁCVIK NOŠENÍ BRÝLÍ/OKLUZORU
4) ČIŠTĚNÍ ZUBŮ
5) NÁCVIK/MOTIVACE K LOGOPEDICKÉMU CVIČENÍ
6) UŽÍVÁNÍ LÉKŮ
7) SENZOMOTORICKÁ CVIČENÍ, „KOLIKRÁT SE VYSPÍM, NEŽ…“.

   Magnetky z adaptačních sad lze také dobře využít také pro strukturované učení, viz. dále.

JAK POUŽÍVAT VIZUALIZACI

PŘÍPRAVA
Na počátku nového týdne společně s dítětem vyznačíme všechny očekávané události daného týdne. Pokud se dítě hůře soustředí, provede přípravu pouze rodič. Vyznačujeme pouze činnosti, které se neopakují každý den, ale vyskytují se v týdnu nepravidelně a vymykají se z jinak obvyklé struktury a pravidelných činností daného týdne, např. logopedie, narozeniny, návštěva lékaře, příjezd babičky, velký nákup, apod. Dále vyznačíme ty činnosti, které se vyskytují pravidelně, ale pouze jeden den v týdnu, např. ve středu odpoledne chodíme plavat do bazénu apod. Za běžnou strukturu týdne považujeme pravidelnou docházku do školky/školy a po školce návrat domů s běžnými domácími aktivitami. Společně s dítětem pojmenujeme činnosti, které nás v týdnu čekají a s kým je budeme prožívat. Používáme pojmy dnes, zítra, ráno, dopoledne, odpoledne, víkend apod. Pokud se některá událost vyskytne neočekávaně v průběhu týdne, dosadíme ji do vizualizace dodatečně. 

PRŮBĚH
Každé ráno společně s dítětem označíme a pojmenujeme daný den v týdnu. Zopakujeme si událost(i) daného dne a část dne, ve které bude(ou) probíhat. V případě běžného dne, ve kterém se neděje nic neobvyklého, magnetku pouze posuneme a pojmenujeme den. Proběhlé události necháváme vyznačeny na podložce vždy až do konce týdne a do vytvoření nového týdenního plánu. Dítěti se tak vizualizuje minulost a budoucnost, která se odvíjí od referenčního bodu „dnes“. K událostem se tak můžeme vracet a povídat si o nich. „Včera jsme byli…jak dlouho to trvalo…. zítra půjdeme… kolikrát se vyspinkám, než půjdu…“. Na konci týdne je vhodné provést týdenní rekapitulaci. Přípravu i rekapitulaci lze považovat za jednu z forem logopedického cvičení :-)

Ukázka týdenní vizualizace:
Dnes je pondělí, ze školky jdu po obědě, protože půjdeme ke kadeřnici stříhat vlásky. Zítra bude úterý a nic neobvyklého se neděje. Bude školka a po školce si budu hrát doma. Ve středu musíme vstávat brzo, protože jdeme k paní zubařce. Do školky se už nebudu vracet a budeme doma. Ve čtvrtek dopoledne, to je před obědem, jdeme na logopedii. V poledne, když je oběd se vrátím se do školky. Odpoledne pojedeme na velký nákup. V pátek půjdeme se školkou do divadla.  V sobotu a neděli je víkend, nechodíme do školky. V neděli mám narozeniny, bude oslava. Večer máme „velké koupání“. Umýváme vlásky a stříháme nehty. 

   Týdenní vizualizace a přímý adaptační nácvik problematických činností

Adaptační magnetky s označením dané problematické činnosti vkládáme do týdenní podložky buď samostatně, nebo mezi ostatní vyznačené očekávané události týdenní plánu. Níže příklad nácviku adaptace na MŠ s vyznačením dnů, ve kterých dítě „zkouší školku“. Pokud dítě postupně bez obtíží zvládá pětidenní docházku do MŠ, není třeba magnetky dále používat. Dítě se adaptovalo, školka se stala přirozenou součástí pravidelné struktury týdne. Obdobně postupujeme u jiných problematických činností. Vhodné je současné užití motivačních emočních magnetek, které vizualizují úspěch dítěte a jeho dobré zvládnutí situace.


Samostatná adaptační vizualizace:

Pro dítě přehledná a pohledově „klidná“ forma vizualizace, zaměřená pouze na zvládnutí dané problematické činnosti. Tento jednoduchý způsob je vhodný u menších dětí, dětí s přecitlivělou smyslovou modulací, nebo s poruchami koncentrace pozornosti, které potřebují stručnou informaci a jednoduché percepční zrakové pole. Individuálně můžeme úzkou adaptační vizualizaci postupně rozšiřovat o další činnosti ze základní sady týdenní vizualizace, viz. dále. 


Týdenní vizualizace s adaptačními magnetkami:

„Dnes je úterý. Jdeš zase do školky, ale nebudeš tam spinkat. Včera jsi školku dobře zvládl a usměváček se na Tebe usmívá. Dnes to také zvládneš a usměváčkovi přidáme druhého kamaráda. Po obědě Tě vyzvednu a půjdeme do bazénu. Zítra bude středa, zase půjdeme do školky a zkusíš tam už spinkat. Do školky chodíš zatím jen třikrát. Postupně budeme chodit pětkrát. V sobotu a neděli se do školky nechodí, to je víkend. Ve čtvrtek už nepůjdeme do školky. Vstáváme ale brzo k paní doktorce. V pátek dopoledne, to je před obědem, jdeme na logopedii. V sobotu pojedeme vlakem na výlet, na zámek. V neděli bude velké koupání“. 

  Týdenní vizualizace v kombinaci se zjednodušenou vizualizací režimu dne

Částečně lze kombinovat týdenní vizualizaci a vizualizovaný režim dne. Denní režim, na rozdíl od týdenní vizualizace, znázorňuje většinově pravidelné činnosti jednoho dne v reálné časové posloupnosti: Vstávám, oblékám se, myju se, snídám, jdu do školy, hraju si, plním úkol, svačím apod.  V případě této kombinace vyznačíme vybrané denní činnosti do daného dne týdenní vizualizace s již připraveným týdenním plánem očekávaných událostí. Vyznačujeme vždy pouze jeden daný den. Činnosti zůstávají vyznačeny až do konce daného dne. Přesouváme je až další den, po označení a pojmenování nového dne. Pokud jsou v daném dni ji připraveny události z týdenního plánu, magnetky z denního režimu vkládáme mezi ně a snažíme se zachovat reálnou posloupnost činností. Průběh daného dne společně pojmenujeme. V případě těžších vývojových poruch, nebo u menších dětí je však vhodné používat samostatnou vizualizaci režimu dne se samostatnou podložkou. Magnetky pro vizualizaci denních posloupných činností je nutno objednat zvlášť, nejsou součástí základní sady týdenní vizualizace. 

 

Týdenní vizualizace se zjednodušeným režimem dne:

„Dnes je čtvrtek, jdu do školky. Ve školce chodíme na vycházku, potom je svačina, pak pracujeme u stolečku. V polovině dne je poledne a jíme oběd. Po obědě ve školce spím. Až se vyspím, chvilku si pohraju. Pak už jdu domů. V pondělí, to je první den týdne, jsem ve školce nespal. Šel jsem „poo“, protože jsme byli u paní zubařky. Trošku jsem se bál, ale dobře jsem to zvládl. Další den bylo úterý. To jsem ve školce nebyl, protože jsme byli na logopedii a pak už jsem šel s maminkou domů. Včera se nic nedělo.  Zítra bude pátek a se školkou půjdeme do divadla. Pak je sobota a neděle, to je víkend a do školky se nechodí. V sobotu po obědě pojedeme na výlet do ZOO.


Alternativní využití magnetek z adaptačních sad pro strukturované učení.

Zde vizualizace počtu a typu úkolů daného pracovního bloku:  OPT, terapie ústní citlivosti, „povídací“ úkol (rozvoj lexikonu, syntaxe, nebo korekce artikulace),“psací“ úkoly (pracovní listy pro rozvoj sluchového, zrakového vnímání, nebo grafomotoriky atd :-)

© Tato vizualizace vznikla na základě dlouholeté praxe. Věříme, že usnadní dětem i rodičům
zvládnutí vývojových potíží spojených s rozvojem řeči.
Hodně úspěchů přejí
Mgr. K. Fritzlová, Mgr. P. Hejlová, Mgr. K. Rybková a MUDr. M. Kučera.
Žamberk 2021.

 

 

Aktuálně

Nová karetní
postřehová hra
a pexeso :-)

Pohádkové hrátky »

Pohádkové hrátky

Pexeso Pohádky »

Pexeso Pohádky