Denní vizualizace pro holky

PRO DĚTI S VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI ŘEČI

2 VARIANTY

DENNÍ VIZUALIZACE PRO HOLKY S MALOU PODLOŽKOU
Kód produktu: 74/LDV-KOMPLET-M-H

Věk:
od 3 let
EAN:
8594181770743
Rok vydání:
2021
Autor:

OBSAH BALENÍ
Magnetická podložka
(Rozměr: 2 ks 10,5 x 28 cm)
Magnetky:
48 ks
Návod:
CZ

Materiál: Magnetická fólie

Dostupnost zboží: skladem 3 ks
Cena: 315 Kč (pro platbu v CZE)

DENNÍ VIZUALIZACE PRO HOLKY S VELKOU PODLOŽKOU
Kód produktu: 73/LDV-KOMPLET-V-H

Věk:
od 3 let
EAN:
8594181770736
Rok vydání:
2021
Autor:

OBSAH BALENÍ
Magnetická podložka
(Rozměr: 2 ks 13 x 42 cm)
Magnetky:
48 ks
Návod:
CZ

Materiál: Magnetická fólie

Dostupnost zboží: skladem 3 ks
Cena: 440 Kč (pro platbu v CZE)

 

VIZUALIZACE REŽIMU DNE - POSLOUPNOST DENNÍCH ČINNOSTÍ 
Je vhodná pro menší děti s vývojovými poruchami řeči, děti se středním a těžším stupněm vývojových poruch, s poruchami koncentrace pozornosti, poruchami smyslové modulace a také děti s PAS. V těchto případech sledujeme vždy v různé míře poruchy adaptability, tzn. schopnosti přizpůsobovat se změnám. Jako náročnou změnu mohou děti vnímat i obměny běžných denních aktivit a činností v průběhu dne. Vizualizace zajistí dítěti předvídatelnost a tím mu usnadňuje adaptaci na změny v průběhu dne. Snižuje tak stres, který se může projevovat různými způsoby nežádoucího sociálního chování. Vizualizace současně podporuje rozvoj časového vnímání. Usnadňuje uvědomění základních časových jednotek: Den, ráno, poledne, večer a činností, které se k jednotlivým časovým úsekům dne váží. Obecně vizualizace podporuje chápání plynutí času a jeho logických časových posloupností: Začátek – průběh – konec, předtím a potom. Zlepšuje orientaci v časovém úseku jednoho dne.

OBSAH BALENÍ: 
Speciální podložka pro vkládání magnetek (vyrábíme ve dvou rozměrech)
Je důležitou součástí vizualizace. Řazení posloupnosti činností v daném dni je horizontální. To podporuje vedení očního pohybu zleva doprava a posiluje tak návyk organizace očních pohybů pro budoucí čtenářské dovednosti. Podložka má zřetelné grafické vyznačení základních denních pilířů - ráno, poledne, večer. Dítě tímto získává podpůrné body pro snazší uvědomění částí dne. Podložku lze objednat ve dvou rozměrech: Větší 13x84 cm umožňuje umístění většího počtu magnetek. Menší v rozměru 10,5x56 cm má výhodu dobré „kabelkové“ přenosnosti. Je vhodná především k vizualizaci určité tematické výseče dne s jednoduchým procesním schématem daného tématu, viz. dále. Podložky obou rozměrů jsou rozděleny na část dopolední a odpolední. Lze je takto samostatně využít pro vizualizaci dopoledních, odpoledních, nebo večerních činností a přenášet pouze požadovanou „část dne“. Podložky je nutné usadit na magnetický povrch, lednici, nebo magnetickou tabuli, nejlépe ve výši očí dítěte. Pro přenos podložek je vhodný pevný podklad odpovídajícího rozměru.

Magnetky v základní sadě (48 Ks)
Hranaté
magnetky 4x4 cm: vstávání, oblékání den, oblékání pyžamo, hygiena 2x, čištění zubů 2x, záchod 2x, snídaně, odchod do školky/nebo školy, odchod ze školky/školy, hra 2x, úkol 2x, vycházka, oběd, spánek po obědě/odpočinek, nespinkat po obědě, zahrada/hřiště, houpací vak/odpočinek, svačina 2x, úklid hraček 2x, večeře, koupání/vana, sprcha, televize, pohádka/knížka, spánek, magnetky „dny v týdnu“ 7x, bílé prázdné magnetky 2x, škola, doma 2x
Kulaté magnetky průměr 3 cm: 3x motivační usměváček, šipka –  bod „právě teď“

Základní sadu je možné doplnit dle individuálního terapeutického plánu dítěte o magnetky ze speciálních logopedických sad, např. pro terapii OPT, terapii ústní citlivosti, nebo motivační logopedické cvičení apod.

JAK POUŽÍVAT VIZUALIZACI REŽIMU DNE

Společně s dítětem označíme a pojmenujeme daný den v týdnu. Do horní lišty dítě samo, nebo s dopomocí vkládá jednotlivé činnosti, kterými bude v průběhu dne procházet. V případě horší koncentrace, nebo nežádoucího chování dítěte, připraví denní režim rodič sám. Vyznačujeme činnosti průběhu dne od rána do večera v reálné posloupnosti, jak za sebou následují. Pojmenujeme činnosti a část dne, ve které se budou odehrávat. Používáme pojmy dnes, ráno, v poledne, po obědě, před obědem, dopoledne, odpoledne. Pokud dítě neudrží pozornost, nebo v případě nežádoucího chování, pojmenuje vždy pouze aktuální činnost, která právě probíhá a časové pojmy zúžíme na „teď a potom“. Činnost, která proběhla a je ukončena, přesouváme do dolní lišty. Ta představuje minulost. Právě probíhající činnost lze označit šipkou. Zvýrazníme tak dítěti bod „právě teď, od kterého odvíjí „předtím“ - minulost a „potom“ budoucnost. Úspěšně zvládnutou činnost je možno doplnit motivační emoční magnetkou. U dětí s PAS, nebo těžších poruch koncentrace pozornosti, je vhodná přenosná vizualizace. V případě lehčích poruch není přenosnost nutností.


   Vizualizace režimu dne 13x84 cm. Posloupnost denních činností od probuzení po ulehnutí ke spánku. Podložka je tvořena ze dvou oddělitelných částí, dopolední a odpolední. Právě teď odcházíme do MŠ :-)


Dvě oddělené části vizualizační podložky. Dopolední část s posloupností dopoledních činností, odpolední s činnostmi od spánku po obědě v MŠ, po ulehnutí k nočnímu spánku doma. Na této vizualizaci se nacházíme v úseku odchodu do MŠ. Tento bod je možný zvýraznit šipkou.  Vizualizována je pochvala dobrého zvládnutí ranního oblékání. V této fázi je možné dopolední úsek přenést do MŠ, kde lze obměnit a podrobněji zpřesnit dopolední aktivity spojené s pobytem v MŠ.


Dnes je čtvrtek. Vstanu, oblékám se, snídám, myju se. Teď si jdu hrát. Hračky musím uklidit. Potom je oběd. Po obědě spím. Vyspím se a pojedeme do města na nákup.
Dnes je sobota. Nebyla školka. Jsme doma, je víkend. Budu si hrát. Po obědě bude oslava. Mám narozeniny. Bude dort. Právě teď už je polovina dne za námi. Je po obědě a oslavujeme.
Příklad dopolední části s detailním procesním schématem ranních činností od vstávání po odchod do školky. Dopolední část lze přenést do MŠ a zde vizualizovat další aktivity. Právě teď snídáme :-)
Příklad odpolední části s výsečí posloupnosti odpoledních aktivit: Logopedické úkoly, volná hra, večeře, koupání. Poté lze činnosti obmě nit za podrobné večerní schéma od koupání až do ulehnutí ke spánku. Právě začíná logopedie :-)
Příklad odpolední části s výsečí posloupnosti odpoledních aktivit: Volná hra, úklid hraček, logopedické úkoly, televize. Poté lze činnosti obměnit za podrobné večerní schéma od večeře až do ulehnutí ke spánku. 

 Jednoduchá a stručná vizualizační schémata jsou vhodná především pro děti nízkého věku, děti s těžšími poruchami koncentrace pozornosti, či s PAS.  Požadovanou informaci lze vměstnat do minima magnetek. Pokyn je jednoduchý, přehledný a tím pro dítě čitelný:

 

„Jedeme vlakem do města k paní doktorce. Už čekáme u paní doktorky. Zvládnu to! Děje se to ráno“. Po ukončení tohoto tématu lze magnetky obměnit: „Jedeme vlakem zpět domů. Vrátíme se, než začne oběd. Odpočinu si. Zvládnu to“. (Vlak, domeček, odpočinek – individuálně houpací vak, postýlka + usměváček :-)
„Jedeme na kole na výlet. Na hrad. Budu tam jíst svačinku“. Při zpáteční cestě obměna: „Jedu na kole domů a tam si odpočinu (kolo, domeček, odpočinek). Bude se to dít po obědě, to je druhá část dne až do večera.

Základní sadu magnetek vizualizace režimu dne doporučujeme obohatit o magnetky týdenní vizualizace, která zahrnuje většinu aktivit spojených s nepravidelnými sezónními událostmi, volnočasovými aktivitami a návštěvami lékaře. Dále je možno dle individuálních potřeb dítěte využít adaptačních magnetek pro činnosti, jejichž přijetí může dítěti dělat obtíže. Otázku tohoto rozšíření, či možného současného využití týdenní vizualizace konzultujte se svým logopedem, nebo speciálním pedagogem. Magnetky lze také využít pro strukturované učení.

MAGNETKY V ZÁKLADNÍ SADĚ TÝDENNÍ VIZUALIZACE

1) SVÁTKY, SEZÓNA (Mikuláš, pečení vánočního cukroví, Vánoce, vánoční trhy, ohňostroj, Velikonoce, čarodějnice, lyžování, sáňkování, moře, prázdniny, stanování/kemp)
2) RODINNÉ AKTIVITY (narozeniny, výlety: hrad/zámek, do lesa, do města, ZOO, na zmrzlinu, na pouť, na kole, na koloběžce, na bruslích, batoh, výletová svačinka, nákup, bazén, dětské hřiště, budík/vstávání brzo, kino, přesuny: auto, vlak, autobus, letadlo, magnetka „doma“)
3) ZDRAVÍ (lékař dětský, oční, zubní, rehabilitace, logopedie, měření teploty, očkování, léky, hypoterapie)
4) HYGIENA (mytí hlavy, foukání hlavy, stříhání nehtů, stříhání vlasů, vana „velké koupání“)
5) MŠ (divadlo, solná jeskyně, 3x „poo“/odchod z MŠ po obědě, 2x MŠ není)

1x magnetka „dnes“ označující daný den (hranatý usměváček), 3x motivační kulatý usměváček, denní jídla (snídaně 1x, oběd1x, večeře1x, svačina 2x), 2x magnetky prázdné k doplnění individuálního tématu.


ADAPTAČNÍ MAGNETKY PRO NÁCVIK PŘIJETÍ PROBLEMATICKÝCH ČINNOSTÍ

1) NÁCVIK DOCHÁZKY DO MŠ A SPANÍ V MŠ
2) SADA PRO TERAPII PORUCH ORÁLNÍ SENZITIVITY A ORÁLNÍHO PŘÍJMU
3) NÁCVIK NOŠENÍ BRÝLÍ/OKLUZORU
4) ČIŠTĚNÍ ZUBŮ
5) NÁCVIK/MOTIVACE K LOGOPEDICKÉMU CVIČENÍ
6) UŽÍVÁNÍ LÉKŮ
7) SENZOMOTORICKÁ CVIČENÍ, „KOLIKRÁT SE VYSPÍM, NEŽ…“.

© Tato vizualizace vznikla na základě dlouholeté praxe. Věříme, že usnadní dětem i rodičům
zvládnutí vývojových potíží spojených s rozvojem řeči.
Hodně úspěchů přejí
Mgr. K. Fritzlová, Mgr. P. Hejlová, Mgr. K. Rybková a MUDr. M. Kučera.
Žamberk 2021.

 

Aktuálně

Nová karetní
postřehová hra
a pexeso :-)

Pohádkové hrátky »

Pohádkové hrátky

Pexeso Pohádky »

Pexeso Pohádky