Logopedické sekvenční řady denní a sebeobslužné činnosti

Jsou vhodné pro rozvoj sekvenčního vyjadřování, tzn. popis dějové řady v logické posloupnosti. Dítě tak získává vyjadřovací kompetence pro každodenní běžné úkony, kterými denně prochází. Tím snížíme míru stresu a frustrace dítěte z neschopnosti se k těmto činnostem vyjádřit a usměrňovat si je. Magnetky lze využít také jako procesní schéma pro děti s PAS. V tomto případě je možné počet magnetek individuálně redukovat.

Magnetky v sadě:  RANNÍ POSLOUPNOST – VSTÁVÁNÍ (chlapec, dívka), VEČERNÍ POSLOUPNOST – USÍNÁNÍ (chlapec, dívka), MYTÍ RUKOU, ČIŠTĚNÍ ZUBŮ, TOALETA (chlapec, dívka)

Procesní schéma-čištění zubů

 

ČIŠTĚNÍ ZUBŮ

Kód produktu: 87 | EAN: 8594181770873 | Věk: od 3 let | Rok vydání: 2021
OBSAH BALENÍ
Magnetky Rozměr: 4 x 4 cm | Počet: 6 ks
Materiál: Magnetická fólie
Dostupnost zboží: 1 ks
Cena: 30 Kč (pro platbu v CZE)

Procesní schéma-mytí rukou

 

MYTÍ RUKOU

Kód produktu: 88 | EAN: 8594181770880 | Věk: od 3 let | Rok vydání: 2021
OBSAH BALENÍ
Magnetky
Rozměr: 4 x 4 cm | Počet: 5 ks
Materiál: Magnetická fólie
Dostupnost zboží:
1 ks
Cena: 25 Kč (pro platbu v CZE)

 

TOALETA - DÍVKA

Kód produktu: 94 | EAN: 8594181770941 | Věk: od 3 let | Rok vydání: 2021
OBSAH BALENÍ
Magnetky
Rozměr: 4 x 4 cm | Počet: 8 ks
Materiál: Magnetická fólie
Dostupnost zboží:
1 ks
Cena: 40 Kč (pro platbu v CZE)

 

 

TOALETA - CHLAPEC

Kód produktu: 91 | EAN: 8594181770910 | Věk: od 3 let | Rok vydání: 2021
OBSAH BALENÍ
Magnetky
Rozměr: 4 x 4 cm | Počet: 9 ks
Materiál: Magnetická fólie
Dostupnost zboží:
1 ks
Cena: 45 Kč (pro platbu v CZE)

 

 

RANNÍ POSLOUPNOST - VSTÁVÁNÍ - DÍVKA

Kód produktu: 92 | EAN: 8594181770927 | Věk: od 3 let | Rok vydání: 2021
OBSAH BALENÍ
Magnetky
Rozměr: 4 x 4 cm | Počet: 6 ks
Materiál: Magnetická fólie
Dostupnost zboží:
1 ks
Cena: 30 Kč (pro platbu v CZE)

 

RANNÍ POSLOUPNOST - VSTÁVÁNÍ - CHLAPEC

Kód produktu: 89 | EAN: 8594181770897 | Věk: od 3 let | Rok vydání: 2021
OBSAH BALENÍ
Magnetky
Rozměr: 4 x 4 cm | Počet: 6 ks
Materiál: Magnetická fólie
Dostupnost zboží:
1 ks
Cena: 30 Kč (pro platbu v CZE)

 

 

VEČERNÍ POSLOUPNOST - USÍNÁNÍ - DÍVKA

Kód produktu: 93 | EAN: 8594181770934 | Věk: od 3 let | Rok vydání: 2021
OBSAH BALENÍ
Magnetky
Rozměr: 4 x 4 cm | Počet: 6 ks
Materiál: Magnetická fólie
Dostupnost zboží:
1 ks
Cena: 30 Kč (pro platbu v CZE)

 

 

VEČERNÍ POSLOUPNOST - USÍNÁNÍ - CHLAPEC

Kód produktu: 90 | EAN: 8594181770903 | Věk: od 3 let | Rok vydání: 2021
OBSAH BALENÍ
Magnetky
Rozměr: 4 x 4 cm | Počet: 6 ks
Materiál: Magnetická fólie
Dostupnost zboží:
1 ks
Cena: 30 Kč (pro platbu v CZE)

 

Jak postupovat při sekvenčním popisu:

Dítě samo, nebo s dopomocí skládá magnetky dané činnosti v reálné posloupnosti.

Sledujeme dvě úrovně práce:

1.  Pochopení vlastní posloupnosti, tzn. schopnost vyskládat fáze činnosti ve správném pořadí. V případě obtíží na této úrovni je primárně nutný rozvoj časového vnímání, protože předstupněm chápání dějové posloupnosti je obecné chápání posloupnosti časové. Uvědomění časové průběhovosti : Začátek – průběh  – konec, předtím - potom. Rozvoj časového vnímání mimo jiné umožňuje práce s vizualizovaným denním režimem, nebo týdenní vizualizací pro děti s vývojovými poruchami řeči. Magnetky sekvenční řady „Vstávání a Usínání“ je možné usazovat do speciální podkladové podložky pro denní režim, viz. níže, nebo na vizualizovanou pomyslnou časovou osu s vyznačením začátku a konce..

 

Sekvenční popis ranní a večerní posloupnost. Usazeno do větší verze podložky pro vizualizaci režimu dne. Dítě tak získává pro popisované činnosti reálné časové „usazení“ a tím komplexní vjem.

2.  Vlastní verbální popis dějové posloupnosti. Tato úroveň klade vysoké nároky na větnou skladbu a gramatiku, především na práci se slovesy. U mladších dětí, nebo u dětí s těžšími řečovými vadami popisujeme v jednoduchých větách v přítomném čase 1., nebo 3. osoby jednotného čísla (já, chlapec, dívka). Dítěti můžeme nejdříve pomáhat návodným slovesem. Dítě slovesa pouze pasivně poslouchá. Podněcujeme dítě pouze k doplnění podstatného jména: „Co si dám na ruce? …mýdlo. „Co pouštím?“ …vodu. Co si utírám?..... ruce“. Co mám na utření?.... ručník. Následně provedeme opačný postup a klademe otázky tak, aby dítě mohlo odpovídat slovesem, např.: „Co dělám s vodou?....pouštím. Ruce mýdlem?...myju/mydlím… Mokré ruce si ručníkem?..... utírám. Atd.

U starších dětí rozvíjíme slovesné kategorie času a vidu. Zvlášť náročná slovesný vid vyjadřuje vztah k plynutí času (nedokonavý – průběhový, dokonavý – ukončený). Např.: „Vodu pouštím, už teče, ještě teče, zastavím vodu, už neteče – dotekla“. „Myju se, už jsem umytý, utírám se, už jsem utřený“, apod.Nejdříve popisujeme pouze v přítomném čase („dávám si mýdlo, pouštím vodu, mydlím se“) a postupně rozšiřujeme slovesný čas a vřazujeme čas budoucí a minulý. Jak to bude zítra? „Dáš si mýdlo a co budeš dělat potom?. „Jak to bylo včera?“.  Současně při popisu klademe důraz na užití zvratných zájmen „se, si“ a příslovcí „už, ještě, potom“.


© Tato vizualizace vznikla na základě dlouholeté praxe. Věříme, že usnadní dětem i rodičům
zvládnutí vývojových potíží spojených s rozvojem řeči.
Hodně úspěchů přejí
Mgr. K. Fritzlová, Mgr. P. Hejlová, Mgr. K. Rybková a MUDr. M. Kučera.
Žamberk 2021.

 

 

Aktuálně

Nové karetní
postřehové hry

Kubíkovy hrátky
se zvířátky »
(nové vydání)

Dětské hrátky 
pro nejmenší »