Pravidla soutěže

Soutěž o hru Kubíkovy hrátky se zvířátky

I.
Pořadatel

1.1

 

Pořadatelem soutěže je společnost Hmaťák s. r. o. se sídlem Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1, IČ: 04229720, DIČ: CZ04229720 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, spisová značka C 244478 (dále jen "pořadatel")

     

II.
Účastníci soutěže

2.1

 

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 18 let (dále jen „soutěžící“) s doručovací adresou na území České republiky, která souhlasí s pravidly této soutěže.

2.2

 

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli.

   

 

III.
Termín a podmínky soutěže

3.1

 

Soutěž probíhá v období od 16. 11. 2015 do 15. 12. 2015 do 23:59 hodin na facebookové stránce Hmaťák na adrese https://www.facebook.com/hmatak.cz/

3.2

 

Podmínky soutěže pro soutěžící:
1) Být fanouškem naší facebookové stránky ( https://www.facebook.com/hmatak.cz/ )
2) Sdílet příspěvek na stánkách našeho facebooku
3) Na facebooku napsat do komentáře odpověď na otázku:
Ve hře Kubíkovy hrátky se zvířátky se objevuje celkem 57 druhů zvířátek.
Na úvodní stránce našeho webu je obrázek s 58 druhy zvířátek.
Najděte, nebo si tipněte, které zvířátko se nám nevešlo do naší hry?
Malá nápověda:
A) medvěd
B) panda
C) medvídek mýval

     

IV.
Předání výhry

4.1

 

Výherce soutěže bude o výhře informován do 2 dnů od skončení soutěže.

4.2

 

Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o kontaktní údaje.

4.3

 

Výhra bude následně odeslána do 5 dnů od ukončení soutěže. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 5 dnů od ukončení soutěže, výhra propadá a výherce na ni ztrácí nárok.

     

V.
Zpracování osobních údajů

5.1

 

Účastník soutěže uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

     

VI.
Závěrečná ustanovení

6.1

 

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla. Rozhodnutí pořadatele je neměnné.

6.2

 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

6.3

 

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

     

V Praze dne 16. 11. 2015

Aktuálně

Zahájen prodej hry
Kubíkovy hrátky se zvířátky »
  zdarma ke stažení
Omalovánky pro nejmenší »

Omalovánka